Płytka paznokcia w różnych sytuacjach może zostać uszkodzona, a czasami konieczne jest na przykład częściowe jej zerwanie – chociażby w procesie leczenia wrastającego paznokcia. Urazy paznokcia często skutkują schodzeniem części lub całości paznokcia, co nie tylko wygląda nieestetycznie, lecz także może utrudniać normalne funkcjonowanie. Z kolei w przypadku konieczności zerwania płytki paznokcia dojść może do uszkodzenia macierzy i łożyska paznokcia, przez co proces odrostu płytki paznokcia jest spowolniony. Paznokieć można zrekonstruować także w przypadku onycholizy, czyli odklejania się płytki od łożyska.

Jak przebiega rekonstrukcja paznokcia?

Rekonstrukcja paznokcia to bezbolesny zabieg mający na celu ukrycie ubytków płytki powstałych w wyniku urazów bądź zmian chorobowych. Rekonstrukcja fragmentu paznokcia polega na jego odtworzeniu przy użyciu specjalnej antybakteryjnej, żelowej masy. Aby odtworzyć paznokieć niezbędne jest posiadanie przez pacjenta części naturalnej płytki (co najmniej ⅓ długości), a także całkowity brak zmian grzybiczych. W przypadku występowania grzybicy stóp, potwierdzonej badaniem mykologicznym, konieczne jest wyleczenie jej przed wykonaniem rekonstrukcji. Dzięki rekonstrukcji paznokcia uzyskujemy nie tylko efekt estetyczny w postaci ładnego wyglądu płytki, ale także minimalizujemy dyskomfort, występujący przy noszeniu obuwia.

Zobacz gdzie jest gabinet