Szkolenie UniBrace II stopień (indywidualne)

3 000,00 zł
VAT wliczony

Ilość
Produkt jest w magazynie

Klauzula informacyjna Podoland Daniel Abratkiewicz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podoland Daniel Abratkiewicz numer telefonu: 790400138, adres e-mail: rodo@podoland.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Na Grobli 30/32, 50-421 Wrocław : NIP: 8951869687, REGON: 362414735

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, w przypadku zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych, to rodo@podoland.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w tym również celach marketingu bezpośredniego, polegających na przekazywaniu Państwu informacji o produktach Administratora oraz podmiotów innych niż administrator danych, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem oraz udzielenia oraz zapewnienia dostępu do ekskluzywnych treści i materiałów promocyjnych Administratora.

4. Przetwarzaniu podlegać będą dane w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zawartych w formularzu zgód j est dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania i wyrażenia zgód będzie niemożność dostępu do ekskluzywnych treści i materiałów promocyjnych Administratora oraz kierowania do Państwa wiadomości marketingowych, handlowych i promocyjnych.

8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z odmową dostępu do ekskluzywnych treści i materiałów promocyjnych Administratora oraz kierowania do Państwa wiadomości marketingowych, handlowych i promocyjnych.

9. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, podstawą prawną będzie ponadto art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie także art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

10. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz:

a. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych dla Administratora,
b. podmioty zajmujące się obsługą IT Administratora,
c. dostawcy narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),
d. dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów/wiadomości marketingowych.

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych, nie dłużej do czasu odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie oraz podjęcia niezbędnych działań celem zaprzestania udostępniania dostępu do ekskluzywnych treści i materiałów Administratora.

12. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

13. Nie będą podlegać Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

SZKOLENIA
10000 Przedmioty

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password